Historia

Historia ZAZ sięga początków powstawania Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce. Był rok 2000, gdy ukonstytuowała się idea aktywizacji zawodowej, społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez pracę. Idei tej nadano nazwę ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ. Nazwa zawiera w sobie słowo-klucz: AKTYWNOŚĆ. Aktywność fizyczna, aktywność zawodowa i aktywność rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym specjalnym stopniem niepełnosprawności. Wśród pierwszych, historycznych siedmiu Zakładów, które powstały w Polsce na przełomie 2000 i 2001 roku, znalazł się nasz Zakład, pierwotnie mający siedzibę w Pabianicach. Początki historii ZAZ nie były łatwe i przypadały na czas, gdy wiele osób szczególnie z problemami ruchowymi, z przyczyn infrastrukturalnych, ale i społecznych, swój świat ograniczały do czterech ścianach swych domów. Nastawienie takie miały również osoby im najbliższe, w większości nie wyobrażając sobie, iż może być inaczej. W powijakach było również doradztwo zawodowe, a pojęcie warsztatów aktywizujących dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin właściwie nie istniało.

 

Pomimo licznych przeciwności, konieczności niemalże „wyciągania” osób niepełnosprawnych z domów, przy często bardzo silnym sprzeciwie najbliższych, Zakład na początku 2001 roku rozpoczął swą działalność aktywizującą oraz działalność przedsiębiorczą. Od zarania, aż do dziś, główną gałęzią naszej działalności przedsiębiorczej jest poligrafia reklamowa w zakresie projektowania graficznego, przygotowania i druku materiałów promocyjnych , często produkcja gadżetów reklamowych oraz zewnętrznych nośników promocyjnych, jak banery czy rollupy. Specjalizujemy się również w rękodziele artystycznym, projektując i wykonując karty okolicznościowe, zaproszenia ślubne, komunijne i inne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów. W szerokiej gamie naszych usług można znaleźć również usługi ksero, laminowanie, bindowanie, produkcję pieczątek i wiele innych, które można wykonać przy użyciu naszej wiedzy i urządzeń, a i wykorzystując nieprzebrane zasoby pomysłów, drzemiące w każdym naszym pracowniku. Wiele współpracujących z nami firm niejednokrotnie przekonało się, iż dla nas nie ma zlecenia nie do wykonania, dzięki czemu cieszymy się opinią firmy kreatywnej, solidnej, rzetelnej i terminowo realizującej powierzone zadania.

 

Naszym celem strategicznym jest aktywizacja zawodowa, społeczna i rehabilitacja każdego niepełnosprawnego pracownika ZAZ. Realizujemy go poprzez prowadzenie indywidualnej polityki personalnej, tworząc wspólnie z niepełnosprawnymi program rozwoju edukacyjno-szkoleniowego oraz rehabilitacyjnego. Każdemu pomagamy w realizacji marzeń i planów, związanych z edukacją i realizacją ambicji zawodowych oraz celów społecznych. Niepełnosprawne osoby zatrudnione w ZAZ mogą liczyć na profesjonalne doradztwo zawodowe, socjalne, prawne i psychologiczne. Wspieramy emocjonalnie i merytoryczne naszych maturzystów i studentów oraz osoby rozpoczynające swoje życie na nowo, przekwalifikowując się poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. Obecnie zakład zatrudnia 41 pracowników w tym 32 osoby ze znacznym i miarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wszelkimi niepełnosprawnościami od DPM, zaniku mięśni i amputacji po schorzenia psychiczne. Historia ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej to historia wszystkich ludzi tworzących najlepszy ZAZ w Polsce, Zakład z wspaniałą historią i tradycjami, konkretną ofertą handlową – posiadający coraz większą rzeszę lojalnych klientów. Każdy rok owocuje zarówno wprowadzeniem do naszej oferty nowych propozycji jak i wyjściem na otwarty rynek pracy kolejnego pracownika niepełnosprawnego. Obecnie z byłych pracowników ZAZ ok. 30 pracuje w małych i dużych firmach otwartego rynku pracy, co jedynie potwierdza słuszność realizowanych przez nas decyzji dotyczących zasad prowadzenia działalności przedsiębiorczej a przede wszystkim trafność prowadzonej w ZAZ aktywizacji zawodowej, społecznej i rehabilitacji. Wszystkie nasze małe i duże sukcesy są już zauważalne przez szeroko pojętą opinię publiczną, na co dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody, które Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej ma przyjemność otrzymywać.