Osiągnięcia

Praca i funkcjonowanie zakładu jest odpowiedzią na potrzebę społeczną. Codziennie doskonalimy się, by nasze działania i produkty osiągały jak najwyższym poziom i spełniały oczekiwania wszystkich. Rzetelna i zaangażowana praca została zauważona i doceniona w lokalnym i ogólnopolskim środowisku związanym z ekonomią społeczną i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Najważniejsze osiągnięcia zakładu aktywności zawodowej to:

 • 2019 r. – 15 pracowników zakładu w ramach zwiększania swoich kompetencji zawodowych i społecznych uczestniczyli w kursie I stopnia języka migowego. Wszyscy Uczestnicy kursu uzyskali certyfikat Polskiego Związku Głuchych
 • 2018 r. i 2019 r. – 70% pracowników zakładu wzięło udział w warsztatach wikliniarskich w celu zapoznania się z dawnymi technikami rzemieślniczymi
 • 2017 r. i 2019 r. – w trosce o bezpieczeństwo własne i innych wszyscy pracownicy zakładu odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczki
 • 2015 r. – 2019 r. – co roku 10% pracowników zakładu znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy
 • 2014 r. – 2019 r. – ponad 30 pracowników zakładu uczestniczyło w kursie języka angielskiego na różnym poziomach zaawansowania doskonaląc tym samym swoje kompetencje językowe
 • 2017 r. – W ramach reintegracji środowiska lokalnego pracownicy zakładu zorganizowali piknik integracyjny, w ramach którego odbył się koncert zespołu jednego z naszych pracowników.
 • 2016 r. – Jeden z naszych pracowników ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, studia wyższe uzyskując tym samym stopień licencjata na kierunku: kulturoznawstwo
 • 2016 r. – dwóch pracowników zakładu wzięło czynny udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowo-społecznej „Bezdomność w Łodzi” zorganizowanej przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ oraz Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym
 • 2015 r. – Wyróżnienie specjalne TISE w V edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
 • 2013 r. – W Ostrowie Wielkopolskim nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych PES wyłonionych w konkursie przeprowadzonym w ramach Dni Ekonomii Społecznej. Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej otrzymał w konkursie II nagrodę za wyrób – torba z filcu „Elipsis”
 • 2012 r. – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przyznała ZAZ certyfikat potwierdzający prawo posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „Zakup Pro Społeczny”
 • 2011 r. – Drugie miejsce w konkursie „Lodołamacze” w kategorii „Zatrudnienie chronione” zaś Ks. Jacek Ambroszczyk – Dyrektor łódzkiej Caritas, otrzymał statuetkę Lodołamacza Specjalnego za szczególną wrażliwość i promowanie przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
 • 2010 r. – Nagroda szczególnie bliska naszemu sercu to otrzymanie tytułu „Najlepszego przedsiębiorstwa społecznego w regionie łódzkim w roku 2010” w konkursie „Przełamujemy bariery”
 • 2008 r. – Wyróżnienie w konkursie „Lodołamacze 2008”, organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), w kategorii: „Zakład Aktywności Zawodowej”. Dużym wyróżnieniem i osiągnięciem zakładu było otrzymanie nominacji do udziału w Centralnym Etapie konkursu.
 • 2007 r. – W konkursie Przedsiębiorczości Społecznej – „Złoty Kłos”
 • Zrealizowane ponad 70 szkoleń, które ukończyło około 100 osób niepełnosprawnych, uzyskując nowe umiejętności i podnosząc kwalifikacje zawodowe
 • Tylko w 2011r. 13 pracowników kontynuowało naukę :
  • 1 osoba rozpoczęła naukę w informatycznej szkole policealnej
  • 1 osoba ukończyła policealne studium informatyczne
  • 2 osoby rozpoczęły naukę na 1 roku studiów : dziennikarstwo, pracownik socjalny
  • 3 osoby kontynuują naukę na 2 roku studiów: pedagogika, socjologia, administracja
  • 6 osób kontynuuje naukę w 2 klasie liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Przyszłość Zakładu to konsekwentne rozbudowywanie i dostosowywanie do potrzeb rynku naszej oferty handlowej, ale przede wszystkim opracowanie i wdrożenie najefektywniejszego programu aktywizacji zawodowej, społecznej i rehabilitacji osób ze znacznym i umiarkowanym specjalnym stopniem niepełnosprawności. Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu rzetelnego doradztwa zawodowego, pobudzaniu aktywności społecznej, prowadzeniu rehabilitacji leczniczej, propagowaniu idei ekonomii społecznej i wspieraniu spółdzielczości socjalnej w kraju i województwie.